دلتنکی شرقی

نشستم رو به روی تو
تو اما تو خودت غرقی
به این غم که تو چشماته
میگن دلتنگی شرقی

تو انگاری که عشقو با
تمام قلب حس کردی
تو زیبایی روحت رو
با چشمات منعکس کردی

پر از رازی مث جنگل
عمیقی مثل اقیانوس
چجوری میشه کشفت کرد
تو این شب های بی فانوس

بذار کشفت کنم شاید
خودم یک لحظه پیدا شم
می دونم مثل تو زیبام
تا وقتی عاشقت باشم

همیشه با تو می مونم
میدونی مرده و قولش
به حس من کنار تو
میگن احساس آرامش

حواست پرته اما من
هنوز محو تماشاتم
تو اونقد تو خودت غرقی
که یادت رفته همراتم

نشستم رو به روی تو
تا از رویات برگردی
بگی فکر چی بودی که
منم غرق خودت کردی

بابک سلیم ساسانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: