عاشق خیالی

زخمیه رد پای عشق افسرده ایی خیالی ام همون که روزگاریه از همه عشقا خالی ام

 

وقتی سکوت این خونه
غمتو فریاد میزنه
وقتی رو لختیه حیاط
چلچله پر نمیزنه
مجنونمو تنها اسیری
تو اتاقی تارو سرد
آی غریبه توام برو
دنبال آشناییم نگرد

ناله امونم نمی ده
همش پِیِ نشونی ام
خیالتو میبافمو
تنهای سرگردونی ام
که عمریه خیابونا رو
طی میکرد با عاشقی
تا ببینه تورو یه روز
حتی واسه دقایقی

زخمیه رد پای عشق
افسرده ایی خیالی ام
همون که روزگاریه
از همه عشقا خالی ام
هیشکی سراغم نمیاد
یادی ازم نمی کنه
رفتی فراموش شدمو
ابره گلایه میکنه

می خواد که خاطراتتو
پاک کنه ازین خونه
ولی نگاه آخرت
تو قلبمه نمی دونه

میباره خاطراتیو
پاک کنه ازین خونه
که تا همیشه باهامه
توی خیالم میمونه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: