حسرت۲

ولی مطمئنا توی قلب من کسی قصد موندن نداش بعد تو

حسرت

منو بیشتر از این تو حسرت نزار
من از هرکسی غیر تو میگذرم
غرورم شکسته از اون روزی که
به گوشت رسوندن چ قد عاشقم

من هر جایی باشم با رویای تو
چشامو میبندم قدم میزنم
نگو راحته از دلم بگذری
میخواستم نشد از تو دل بکنم

چشامو میبندم تصور کنم
دیگه از الان تا ابد با همیم
دلت رو میگیرم ب جای دلم
درس(doros) وقتی با خنده حرف میزنم

(ترجیع:
شاید خیلی وقته ندیدم تورو
شاید هیچ زمانی نبینم تورو
ولی مطمئنم توی قلب من
کسی قصد موندن نداش بعد تو

گاهی خسته میشم ازین دغدغه
که تا چیزی میشه تو فکرت برم
این احساس بی جا هنوز با منه
که با خود خوری از تو حرف میزنم)

یه جوری شده خواستن تو برام
که دنیا رو بی تو به هم میزنم
منه بی تورو هیچکی آروم نکرد
باید بیشتر ازین بدونی ازم

دروغ میگم از تو ب قلب خودم
تا ثابت کنم مثل من عاشقی
همه اخلاقاییت که برعکسمه
نشون میده که آدمه سابقی

(ترجیع:
شاید خیلی وقته ندیدم تورو
شاید هیچ زمانی نبینم تورو
ولی مطمئنم توی قلب من
کسی قصد موندن نداش بعد تو

گاهی خسته میشم ازین دغدغه
که تا چیزی میشه تو فکرت برم
این احساس بی جا هنوز با منه
که با خود خوری از تو حرف میزنم)

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/108503کپی شد!
411