چشم آبی

دلیلش چی بود

کجا گم کردم چشمی که آبی بود
من چقدر تو فکرم
که دلیلش چی بود
که کجا گم کردم
چشمی که آبی بود
من چقدر پاییزم
چه جنونی دارم
من به این تنهایی
زندگیمو دادم
راهمو گم کردم
یا تو آواره شدی
من کنارت موندم
که تو پرواز کنی
عاقبت قصه من
به یه حس بد رسید
تورو از دست دادن
منو تا جنون کشید
عاقبت راهم رو
به دلت گم کردم
تو هوایی شدی اما
دنبالت می گردم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: