به جای من…

یه حرفایی از تو هنوز با منه
که توی سکوت روحمُ می خوره
با اینکه تو نیستی کنارم ولی
همه لحظه هام از حضورت پُره

هنوزم هر از گاهی با خنده هات
توی خاطراتم قدم میزنم
سرِ داشتنِ تو هنوز با خودم
یه وقتا با دنیا بهم میزنم

“داره روحمُ می خوره رفتنت
داره خندمُ می کُشه خنده هات
نمی خوام که باور کنم جای من
کَسی دیگه میشه یه عمر پا به پات

کسی دیگه با تو توُ رویای من
کنار تو هرجا ،درست جای من
می گیره با دستاش دستِ تو رو
از این صحنه بیزارِ چشمای من”

تصور نکن خیلی کم طاقتم
که هرچی می تونه منُ بشکنه
من از نارفیق خوردم اما هنوز
یه وقتایی عطرش رو قلب منه

همه آرزوهای قلب منُ
نبودِ تو راحت به آتیش کشید
یه عمری به پای تو سوختم ولی
کسی سوختن و ساختنم رو ندید

https://www.academytaraneh.com/108429کپی شد!
554
۱