زندگی جدید

تو عشق آخری بهت نشدن میدم نه عشق اولی که با تو خندیدم

زندگی جدید

یه حسی تو منه که من،نمیتونم کاریش کنم
به حدی ام قویه که،تو هر جا میری میبرم

همیشه جوری خواستمت،که هیچکی سمت تو نیاد
تو خوبیات زیاده و ،کوچیکشم به چشم میاد

منو شناختی اما خب،درست توی روزای بد
بهت میگم دوست دارم،نگو چرا بگو چه قد

آروم نمیگیرم دیگه،با هیچ سیگارو گریه ای
یه چیزی مثل تو باید،باشه تو کل زندگی

(ترجیع:
تو عشق آخری
بهت نشون میدم
نه عشق اولی
که با تو خندیدم
قبل از تو ترسیدن
تو کار من نبود
ترس نبودنت
از جا منو پروند…)

کنار من تو هستی که،دلم خوشه به زندگی
تو خواستنه تو تا ابد ،مقصره دیوونگی

کسی شبیه تو نبود،تو کل زندگی من
با آدمی که عاشقه،فقط با قلبت حرف بزن

(ترجیع:
تو عشق آخری
بهت نشون میدم
نه عشق اولی
که با تو خندیدم
قبل از تو ترسیدن
تو کار من نبود
ترس نبودنت
از جا منو پروند…)

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/108381کپی شد!
492
۱