خوشبخت یعنی من

خوشبختی یعنی اینکه اینجایی
اینکه واست اهمیت دارم
پشتت به من گرمه ولی بازم
پشتِ تواَم که امنیت دارم

خوشبختی یعنی اینکه می خندی
با اینکه از حرفام دلگیری
وقتی که از کاه، کوه می سازم
تو خنده هاتو پس نمی گیری

شیرین تر از شیرین! / مجنون تر از لیلی!
فرهاد بی تیشه م / وقتی ازت دورم
وقتیکه از مَردم / غمگینو سرخوردَم
توو برکه ی چشمات / غمهامو می شورم

دنیا اگه توو چنگ من باشه
تنها دلم با داشتنت قرصه
چون حالمو وقتی که غمگینم
هیشکی به غیر از تو نمی پُرسه

خوشبختی یعنی بودنت هرچند
این بودنو خودت نمی بینی
وقتی که چشمام توی چشماته
وقتی که میز شامو می چینی.

#م.دمیزاده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

335
۲