از حضرت عباس (ع)

به امام حسین (ع)

از زبان حضرت عباس (ع) به امام حسین (ع)
 • پشت و پناه عالمی
 • اما بزار پشتت باشم
 • دستام که قابل نداره
 • فدات بشم من داداشم
 • نمیدونی حال منو
 • نگو بهم داداش نرو
 • ازم نگیر فرصتای
 • این دَم دمای آخرو
 • نمیتونم بمونمو
 • افتادنت رو ببینم
 • دردتت به جون من داداش
 • برای تو من بمیرم
 • منی که عاشقی رواز
 • تو یاد گرفتم داداشم
 • حالا بزار درس پس بدم
 • شاید که کم شه عطشم
 • نزار جلوی بچه هات
 • شرمنده شم، دل ندارم
 • این عمو گفتناشونو
 • نمیشه طاقت بیارم
 • میرم کنار علقمه
 • اما اینا بهونمه
 • زمزمه ی لبام فقط
 • حسین دورت بگردمه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: