"تکرارِ بی معنی"

بازم مینویسم که آروم بشم
بازم میخونم واسه تو دردمو
با دنیای خوبِ گذشته خوشم
به روزای آینده دلسردمو

 

یه جور اومدی رفتی انگار که
به این قلبِ متروکه دزد اومده
به روزای خوبی که داشتیم قسم
واسه بعضیا خوبی کردن، بده!

 

 

تو پاک کردی منو از خاطراتی که… نداشتیم
چه اسما روی بچه ی نداشتمون گذاشتیم

تو رفتی اما این شعرا فراموشت نکردن
تمومِ خاطراتت هی به ذهنم برمیگردن

 

 

یه تکرارِ بی معنی ام بعدِ تو
تمومِ روزا بی هدف شب میشن
تمومِ غما جمعه وقتِ غروب
جلو دوتا چشمام مرتب میشن

 

میدونم میشد که ما باهم باشیم
نخواستی، نخواستی که اینطور بشه
تو دست میکشی رو سرِ بچتو
سرم از خیالِ تو دست میکشه

 

 

تو پاک کردی منو از خاطراتی که… نداشتیم
چه اسما روی بچه ی خیالیمون گذاشتیم

تو رفتی اما این شعرا فراموشت نکردن
همه تابستونا بعد از تو واسم دیگه سردن

از این نویسنده بیشتر بخوانید: