تموم زندگیم

تموم زندگیم منو مصلوب رویاهام کرد

تموم زندگیم

تموم زندگیم منو مصلوب رویاهام کرد
تموم زندگیم ببین چه رفتاری باهام کرد
تموم زندگیم بهم میگفت: “عزیزم…!”
عزیزمش نبودم و از عزیزام جدام کرد
تموم زندگیم برام سوگند غم می خوردش…
حتی شبی تا به سحر نشست منو دعام کرد
تموم زندگیم برام حرفهای تازه داره
اون از صفاوسادگی شاید بازم صدام کرد
تموم زندگیم منو گرچه به بازیم گرفت
تبریک می گم آخه منو از قید و بند رهام کرد
تموم زندگیم یکی بود و دیگه نیست
خودش منو مثل خودش اینجوری بی وفام کرد !!!

از این نویسنده بیشتر بخوانید: