سرگردون

چشام هر شب گرم خواب و دلم سرگرم خیالت

غرق رویای تو میشم،غرق عشق بی زوالت

مست سادگی چشمات که گوارای وجودم

می رسی آهسته و نرم به تمام تار و پودم

من تو آسمون چشمات،یه عالم نشونه دیدم

واسه هر روز دیدن تو،یه عالم بهونه چیدم

اما تا حرف دلم شد،انگار از من دل بریدی

واسه هر روز روندن من،شاخه به شاخه پریدی

من لب دره ی تردید،یه قدم رو به سقوطم

یه چیزی بگو که رد شم،من که مات این سکوتم

مات و سرگردون و حیرون،از زمستون نگاهت

دیگه دلخوشت نباشم یا بمونم چشم به راهت؟

من تو آسمون چشمات،یه عالم نشونه دیدم

واسه هر روز دیدن تو،یه عالم بهونه چیدم

هر کجای دنیا باشی،من اسیر جاده می شم

دنیا خاکستری میشه،اگه تو نباشی پیشم

سامره احمدی خطیر

 

 

 

https://www.academytaraneh.com/108194کپی شد!
497