تو

توی تاریکی شب هام

زیر بارون ستاره

یادتوفقط توفکرم

حس اولین قراره

باتوحس خوبی دارم

باتوقلبم بی گناهه

مث آسمون تاریک

که وجودت نورماهه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: