بهارم کن

وجودت چون پری در آب شفاف

زنند حور و ملک در محضرت لاف

 

تو سر تا پا گُلی؛ دستت شکوفه

در آغوشت بهارم کن، خوش انصاف!

 

فرزاد جهانبانی

سروده ۲۵۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید: