بهارم کن

وجودت چون پری در آب شفاف

زنند حور و ملک در محضرت لاف

 

تو سر تا پا گُلی؛ دستت شکوفه

در آغوشت بهارم کن، خوش انصاف!

 

فرزاد جهانبانی

سروده ۲۵۲

https://www.academytaraneh.com/108159کپی شد!
578
۱