واسه کی؟

واسه کی از سفرت حذر کنی

واسه کی؟

 

واسه کی از سفرت حــــذر کنی ؟

واسه کـی شادیهات و هدر کنی ؟

چه جوری تو چشماشون نگاه کنی

واسه کـــی بغض گلوت و تر کنی ؟

 واسه کی پر از صــداقت بشی تو ؟

واسه کی رسوای عبادت بشی تو؟

می بــینی چطور اسیرش شدی تو

چه جـــوری از آدما سیـــر شدی تو

دیدی آخر دیگه اون ناجــــــی نشد

از دلت رفت و دیـگه باقــــــی نشد

واسه کی مثل گلا پر بــــــشی تو

از زمونه تا ابد قــــــهر بشــی تو؟

واسه کی ؟ واسه صدای حرف کی؟

خیس شی زیر بارون و نگی تر شدی تو…

 

https://www.academytaraneh.com/108146کپی شد!
597
۲
۱