سیب ممنوع

دوستت دارم صدای آسمان
دوستت دارم کمی با من بمان
دوستت دارم ولی دنیا شده
حاوی دلبستنی‌های حرام
روز و شب دنبال هر دل بستنی
می‌روم اما نمی‌یابم نشان
گه به دنبال نوایی می‌روم
گه به دنبال غذا و تکه نان
گه جمال و روی زیبای کسی
گه به دنبال هوای این و آن
گه صدایی می‌کشد من را به خود
گه نیابم هرگز از عشقی نشان
گه بخواهم می ز لبهای تری
گه ببینم خنده‌اش بادیگران
گه بیاید عاشقی افسونگری
در کنارش مملو از دلبستگان
هر چه بستم حیف آرامم نشد
سیب ممنوعی شد و بر من حرام
هر کسی ماهی برای خود گرفت
من ولی زهره شدم بی این و آن
پر شده دنیا ز عشاق نهان
دوستت دارم شده دیگر تمام
۱۹-۳-۹۶
#سید_مجتبی_قاسمی

https://www.academytaraneh.com/108120کپی شد!
325