بهم نزن

بهم نزن

تندی نکن به من به من که عاشقم تردیدو پس بزن گله شقایقم تندی نکن به من نشکن دله منو دوباره پیش نکش حرفای قبلنو

تندی نکن به من
به من که عاشقم
تردیدو پس بزن
گله شقایقم

تندی نکن به من
نشکن دله منو
دوباره پیش نکش
حرفای قبلنو

دستمو ول نکن
حرفتو پس نگیر
اذیت نکن منو
دست منو بگیر

نزار که گم بشم
توو فکر رفتنت
منو رها نکن
تو حسرت و غمت

احساسمو به عشق
زنده به گور نکن
از این نگاه خاص
چشامو دور نکن

حال منو نگیر
بامن بهم نزن
نشکن دله منو
تندی نکن به من

دستمو ول نکن
حرفتو پس نگیر
اذیت نکن منو
دست منو بگیر

نزار که گم بشم
توو فکر رفتنت
منو رها نکن
تو حسرت و غمت

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/108119کپی شد!
943