پشیمونم

مدارا می کنم بازم

با این  احساس بی منطق

دارم بی تاب میشم

از این گریه و هق هق

دارم دلشوره می گیرم

یه دنیا ارزو دارم

با حرفام از تو رد میشم

ازت بیزار بیزارم

یه تصویر توو چشمامه

تصویری از رفتن

یه جاده ی متروک

بدون عشق بدون من

جواب سوالاتم

با سکوتت روبرو میشه

واسه یه لحظه بازم

مرگت برام ارزو میشه

از تو و دنیای این روزای تو گریزونم

واسه اولین باره از عاشقی پشیمونم

 

https://www.academytaraneh.com/1081کپی شد!
958
۵