ماه عشق

دستتُ بالا بگیر کنارِ من،تا برای کلِ شهر دعا کنیم
تووی این ثانیه های پُرِ نور،زندگیمونُ پُر از خدا کنیم

واژه ها محتاجِ این دقیقه هان،تا بتونن کُلِ سال غزل بشن
تا توو این فضای غرق عاطفه،تلخیای زندگی عسل بشن

“ما توو این لحظه ها عاشق شدنُ،
با تمومِ قلبمون از بَر شدیم
اولِ راهیم ولی کنار هم،
خالی از ترس راهیِ سفر شدیم”

عطرِ خاصی تووی خونه جاریهِ،بهترین احساس دنیا مال ماس
با اذان و ربنا تصویری از،این بهشتِ نا تموم تووی هواس

سَرِ این سفره خدا کنار ماس،کافیه که چشممونُ وا کنیم
تا توو این ماهِ پُر از حسِ قشنگ،خودمونُ آخرش پیدا کنیم

“ما توو این لحظه ها عاشق شدنُ،
با تمومِ قلبمون از بَر شدیم
اولِ راهیم ولی کنار هم،
خالی از ترس راهیِ سفر شدیم”

امیدمنتظری

https://www.academytaraneh.com/108038کپی شد!
772