دخیل عشق

بدون تا وقتی تو هستی
دلم از شوق لبریزه
تموم عشق دنیا رو
پای حس تو می ریزه

همیشه باش تا باشم
بخند تا گریه رسوا شه
بمون تا زندگیم با تو
شبیه قصه ها باشه

تو تعبیر همون خوابی
همون خوابی که من دیدم
تو خوابم واسه ی دستات
گلای سرخ و میچیدم

نمی تونم بدون تو
نمی تونم ازت دور شم
فقط روزی جدا میشم
بمیرم یا که مجبور شم

دلم میخواد همه دنیا
ببینن با تو می خندم
برای داشتنت هر روز
دخیل عشق می بندم

سمیه مردانی

https://www.academytaraneh.com/107963کپی شد!
503
۵
۱