بازیچه ی هوس

 1. لب هاشو می دوزن که ساکت شه
  چشمای هیزی رو تنش زومه
  تا چشمشو وا میکنه … وحشت
  توو بستر همخوابه ای شومه

  مشروب ،منقل ،شیشه و تریاک
  اسباب این روزای باباشه
  خورده تنش چوبای حرّاج و
  تا تن بده به هر چی که باشه !

  رویای آزادی فقط رؤیاس
  حتّی برای یک نفس جا نیس
  بازیچه ی دست هوس میشه
  فریادهای دختری با … هیس!

  خواهش..تقلّا..التماسی گنگ
  می میره احساس زنی خوشبخت!
  فردا… خبرها زوود می پیچه
  چاقوی خونی… لاشه ای رو تخت

  #زهره_پوربابکان

https://www.academytaraneh.com/107956کپی شد!
604
۳
۲