سفر

سفر همیشه خوبه
واسه از رهایی از درد
وقتی که تنها شدی
میون قلبای سرد

دلو بزن به جاده
رها شو از سکوتت
وقتش رسیده غصه
گم بشه تو وجودت

انگیزه ی زندگی
معجزه ی دوباره
سفر به حد کافی
برات انرژی داره

راهی شو سمت جنگل
راهی شو سمت دریا
خسته شدی دل بکن
پاشو برو از اینجا

زندگیتو با لبخند
شروع کن دوباره
سفر آرامش واسه
دلای بی قراره

سمیه مردانی

https://www.academytaraneh.com/107944کپی شد!
104