حرف دل

من سادگیتو دوست دارم دلدادگیتو دوست دارم تو عین حرفاتی چقد خیلی صداتو دوست دارم

خیلی وقته که می خوام

بهت بگم یه حرفیو

اما هر وقت که میای

دلم می گه چیزی نگو

حالا تنها با این بهانه

حرفای من خلاصه میشه

خیلی خوشحالم ازینکه

حرف دلم ترانه می شه

نداشتم هیچ وقت حسیو

که حالا درگیرم باهاش

از وقتی پیدات شد یهو

یه لحظه آرومم نذاشت

من سادگیتو دوست دارم

دلدادگیتو دوست دارم

تو عین حرفاتی چقد

خیلی صداتو دوست دارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

  • ترانتون یه مقدار مشکل وزنی داره ب خصوص توی این دوبیت که کاملا مشهوده: حالا تنها با این بهانه حرفای من خلاصه میشه خیلی خوشحالم ازینکه حرف دلم ترانه می شه و اینجا "خلاصه" و "ترانه" با هم قافیه نیستند و در بیت آخر هم "دلدادگیتو" و "صداتو" با هم قایه نیستند اگه "تو" رو برداریم , "دلدادگی" و "صدا" میمونه , که قافیه نبودنشون کاملا مشخصه امیدوارم روز به روز پیشرفت کنید در این زمنیه موفق باشید