گل نفرت

نگات با من چه حرفی داشت؟ روزایی که باهات بودم

مگه حسی بهم داشتی؟

که حالا ساکت و سردی

 

مگه کاری واسه موندن

تو این خونه برام کردی؟

 

نگات با من چه حرفی داشت؟

روزایی که باهات بودم

 

فقط غصه، فقط حسرت

نصیبم شد، نیاسودم

 

چه روزایی که شب کردم

نمی شد کاش فراموشت

 

چه شبهایی که سر کردم

به سردی ها در آغوشت

 

نمیشه هم قدم یکدم

محبت با دل سردی

 

که بیماره بدون عشق

بگو با من چه ها کردی؟

 

نمی سوزم من از حرفت

من از کار دل سردت

 

فقط می سوزم از اینکه

نمی فهمم چیه دردت؟

 

اگه حسی بهم داشتی

گل نفرت نمی کاشتی

 

با این بغض و با این گریه

منو تنها نمیذاشتی

 

#علی_پاداش

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

628
۲