"مدارِ عشق"

چشاتو روی من نبند
تاریکه دنیام بی نگات
توی خلاء سِیر میکنم
وقتی نمیرسه صدات

 

چشای این شهر خشک شده
پیشِ تو گریه بیخوده
با دودی که توو سینشه
انگاری معتادت شده

 

دنیا بدونِ تو یعنی
بهار هم پاییز شه
سدِ خوشیم خالی بشه
سدِ غمم سرریز شه

 

دنیا بدونِ تو یعنی
بهار هم پاییز شه
سد خوشیم خالی بشه
سد غمم سرریز شه

 

دنیای دوور از تو مثه
زمینِ دوور از خورشیده
یخ میزنه هرکی بهش
گرمایِ عشق نرسیده

 

توی مدارِ عشقتم
دورِ تو میگردم هنوز
سرگیجه هامو رفع کن
با من بساز ، با من بسوز

 

دنیا بدونِ تو یعنی
بهار هم پاییز شه
سد خوشیم خالی بشه
سد غمم سرریز شه

 

دنیا بدونِ تو یعنی
بهار هم پاییز شه
سد خوشیم خالی بشه
سد غمم سرریز شه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: