رسم وفا

 

ای بهترین قسم ها ، در کسب و کار مردم
ای قائم همیشه ، در انتظار مردم
ای یوسف غریبم ، خورشید پشت ابرم
از دوریت نمانده ، تاب و توان و صبرم

آلوده ی گناهم ، تا بند استخوانم
من عاشقم اگر چه ، رسم وفا ندانم
رسم وفا تو جانا ، بر ما و من بیاموز
در قلب رو سیاهان ، شمع وفا بیافروز

من قایقی شکسته ، در چنگ موج و طوفان
تو کشتی نجاتی ، ای صاحب دل و جان
چشمان بی لیاقت ، از دیدن تو محروم
اما تویی اماما ، آرام قلب مأموم

https://www.academytaraneh.com/107855کپی شد!
827
۱