جاری

تو این شبای پاپتی/ کفش ستاره رو بپوش

لبای  این ترانه رو/ تو خلوت واژه بنوش

عادت بده دست من و/ به سوره های دامنت

آیه به آیه گم شدن/تو هر خدای پیرهنت

عذاب شیرین تنت/تو برزخ یکی شدن

نور و صداو حرکتِ/سناریو یِ تو ومن

قلندر سایه به دوش/من از تبار آتشم

شعله به شعله با توام/بی تو نفس نمی کشم

سنگ صبور واژه ها/غزلنشین بوسه گرد

همسخن سکوتتم/تو غربت این شب سرد

عطر بهانه های خوب/تو خواب خیس گم شدن

لمس زمینی یه بهشت/باور بی ریای من

با تو کنار لحظه ها/آینه پوش ابری یم

تو شط شیرین نگات/بوسه به بوسه جاری یم

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: