مگه میشه نبخشیدت ؟

مگه میشه نبخشیدت ؟! مگه میشه باهات بد شد ؟! مگه میشه با یک لبخند به آسونی ازت رد شد ؟!

مگه میشه نبخشیدت ؟! مگه میشه باهات بد شد ؟! مگه میشه با یک لبخند به آسونی ازت رد شد ؟صدای تو برام مثل ِ یه آهنگ ِ پر از عشق ِ تو که باشی توی سالَم خزونم ، فصل ِ پر عشق ِ مگه میشه نبخشیدت ؟! با این حالی که من دارم جدائی چیز ِ خوبی نیس ! من از تنهایی بیزارم !!! دوتا فنجون ِ داغ ِ عشق برای آشتی اینجا هست قَجَر بانو وُ لبخند و دلی که بُردی از ما هست مگه میشه نبخشیدت ؟! تو شوق ِ توی چشمامی تویی زیباترین واژه که دائم روی لبهامی ! #سمانه_نوری_میترا

https://www.academytaraneh.com/107702کپی شد!
837
۲
۱