خدایا خوبه که هستی

خدایا خوبه که هستی
پناه گریه هام میشی
تو روزای بدم تنها
رفیق لحظه هام میشی
همین که خسته و تنهام
همین که قلبم آشوبه
تو تنها مرهمی هستی
که واسه غصه هام خوبه
تو رو دارم همین بسه
به این دارایی می نازم
کنار توست که دردامو
تحمل می کنم بازم
همیشه با من همراهی
کنارت زندگی خوبه
ببین قلبم به عشق تو
داره هر لحظه می کوبه
تو دنیامو با یه لبخند
شبیه قصه ها کردی
مگه میشه ازت دور شم
آخه درمون هر دردی
تو رو دارم همین بسه
به این دارایی می نازم
کنار توست که دردامو
تحمل می کنم بازم

سمیه مردانی

https://www.academytaraneh.com/107693کپی شد!
533