یکی یکدونه ی من

چه تماشایی شدم خوابم ازم فراریه
کابوسا رفیقامن کِی نوبتِ رهاییه
دیگه فرقی نداره برام زمستون یا بهار
شب و روزام یکیه مثلِ دلم تیره و تار
یکی یکدونه ی من واسه ی کی ناز میکنی
وقتی از راه می رسی غنچه ی لب باز میکنی
کی میاد با بوسه هاش خستگیتو در بکنه
کی می تونه مثه تو مامان جونو خر بکنه
آخه این مامان جونت روزا با کی بازی کنه
چه جوری بِگذره از تو دلشو راضی کنه

https://www.academytaraneh.com/107653کپی شد!
553
۶
۱