زخم عمیق

دوای این زخم عمیق
دیدنته به هر طریق

این فاصله مرگِ منه
قلبمُ آتیش میزنه

یه کوهِ درد رو پشتمه
عکسای “تو” تو مشتمه

چِکار کنم یادم بره
تصویرِ عمری خاطره

“مثه موهات تو دستِ باد،از بودنم دل میکنم
حیرونم از رفتنِ “تو”،کوهم ولی باز میشکنم”

چطور میشه آروم بشم،آشوبم از موجِ چشات
دریامُ “تو” آتیش زدی،با رفتنای بی هوات

عطرِ تنت توی هوام،چطور میشه سفر کنی
بارونیتُ بپوش گُلم،بارونُ زیباتر کنی
………………………………………
آیندۀ تو رُ چطور،با اشک تماشا بکنم
فریادِ من تو سینه مرد،تا شعرُ غوغا بکنم
چشم “تو” رُ میتونم از،آیینه پیدا بکنم
دیروزمُ به اسمِ “تو”،تو لحظه هام جا بکنم

“مثه موهات تو دستِ باد،از بودنم دل میکنم
حیرونم از رفتنِ “تو”،کوهم ولی باز میشکنم”

چطور میشه آروم بشم،آشوبم از موجِ چشات
دریامُ “تو” آتیش زدی،با رفتنای بی هوات

عطرِ تنت توی هوام،چطور میشه سفر کنی
بارونیتُ بپوش گُلم،بارونُ زیباتر کنی

امید منتظری

https://www.academytaraneh.com/107633کپی شد!
619