کی بهتر از تو

کی بهتر از تو می تونه
رفیق بی کسیم باشه
با عطرش از هوش برم و
از تبار نسیم باشه

کی بهتر از تو می تونه
ستاره باشه توو شبام
دستای مهربون اون
باشه محبت مُدام

بیا که سبک زندگیم
با تو یه جور دیگه شه
همون جوری که عاشقی
همون جور که عشق میگه شه

با اون نگات رنگی بزن
به بوم خاطرات من
تویی که پر حضوری توو
تموم خاطرات من

رویامو رنگامیزی کن
با یه جعبه مداد رنگی
یه جاده تا خونه بکش
تا دور بشم از دلتنگی

آفتابو هدیه کن به من
تا بشکفم تا سبز بشم
مهتابو بیار توو قصه
تا هزار و یه شب بگم

https://www.academytaraneh.com/107627کپی شد!
552