برای آروینم

آسمون ابراتو بردارو برو
کی میگه هلاکتم می خوام تورو
دیگه فرقی نداره برام زمین و آسمون
به خدا یه دیوونم یه دیوونه غرقِ جنون
آخه هیچکس نمی فهمه چی میگم
نمی دونن واسه چی می خوام برم
واسه من اینجا مثه جهنمه
در و دیوارش پر از درد و غمه
چشای قشنگ تو پیشِ کیه
این همه ظلم و ستم واسه چیه
ای خدا دردِ منو تو می دونی
با یه چش به هم زدن رفت جوونی
چشای منتظرم مونده به در
به مامان بزرگ نمی زنی یه سر

از این نویسنده بیشتر بخوانید: