ای ساده

این دوری نداره اشکالی
اگه بدونم که اینجوری خوشحالی

گفتم باش گفتی نیس (ت) امکانش
گفتی داری میری دنبال ارامش

هرجایی نباشی غمناکه
چشمای این عاشق همیشه نمناکه

این غصه هی عذابم میده
باز لب این گیتار صدای غم میده

ای ساده
کی تا این اندازه
دل بهت میبازه
با دلت میسازه
تو رو دوسِت داره

ای بی رحم
کی تو رو هر جوری
تو رو با هر زوری
حتی با این دوری
رو چشاش میذاره

ای دل سنگ
کی با هر دلشوره
وقتی از تو دوره
حالشم هر جوره
نگرانت میشه
ای مغرور
کی برا(ی) معشوقش
با دل داغونش
با تموم جونش
باز خرابت میشه

https://www.academytaraneh.com/107548کپی شد!
547
۱