دوسِت دارم

*/* دوستت دارم */*

 

میخوام بخاطر تو اوج بگیرم

 

من از دریای چشمات موج بگیرم

 

میخوام باور کنم هستم و هستی

 

میخوام اینجا بگم عشق من هستی

 

بهم فرصت دادی پیشت بمونم

 

به چشمام ذل بزن واست میخونم

 

دوستت دارم واسم عزیزترینی

 

چطور ثابت کنم تو بهترینی

 

نفسهات واسم آرامش میارِ

 

با تو عاشق شدن چه حالی دارِ

 

از اینکه با منی ممنونم عشقم

 

تا هرجایی بگی میمنونم عشقم

 

دوستت دارم واسم عزیزترینی

 

برای من گلم تو بهترینی

 

بهم فرصت دادی پیشت بمونم

 

به چشمام ذل بزن واست میخونم

 

 

 

https://www.academytaraneh.com/10750کپی شد!
961
۲۲