انتشار اثری از جرمی هاوتورن: «پیش‌درآمدی بر شناخت رمان»؛ کتابی برای علاقه‌مندان نویسندگی

لذت خواندن رمان وقتی کامل می‌شود که خواننده با عناصر و اجزاء تشکیل دهنده رمان آشنا باشد؛ ‌قراردادها و قواعد بیانی آن را بشناسد و از شیوه‌‌هایی که رمان‌نویسان به کار می‌گیرند تا در اثر خود انسجام و وحدت ایجاد کنند، مطلع باشد. این کتاب کمک می‌کند تا خواننده بتواند رمان را تحلیل کند و لذت بیشتری از خواندن کتاب ببرد.


این اثر، کتابی مقدماتی و دانشگاهی درباره رمان است که هاوتورن در مقام استاد دانشگاه و مدرس ادبیات مدرن انگلیسی آن را اساساً برای دانشجویان نوشته است. دیدگاه او به رمان ظاهراً به دیدگاه «متن‌گرا» نزدیک است، یعنی متن رمان‌ها را سوای پیونده‌های فرضی آنها با محیط، شخصیت و زندگی‌‌نامه و حتی نظرات منتقدان و خود نویسندگان بررسی می‌کند.

قسمت عمده این کتاب تحلیل رمان است،‌ معرفی شیوه گفتار آزاد غیرمستقیم است که در متون فارسی مربوط به رمان از آن ذکری نشده است؛‌ در این متون صرفا از تک گویی درونی و جریان سیال ذهن سخن به میان آمده است.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «بر اساس فرهنگ انگلیسی آکسفورد رمان عبارت است از یک روایت یا حکایت داستانی منثور، با طولی قابل ملاحظه (و معمولا طولش آن‌قدر هست که شامل یک یا چند جلد کتاب شود) که در‌آن شخصیت‌ها و اعمال آن‌ها نمایانگر زندگی واقعی در زمان‌های گذشته یا حال هستند و در پیرنگی کمابیش پیچیده مجسم شده‌اند.»

این کتاب در ۹ فصل شامل «تعاریف مقدماتی»، «تاریخ رمان»، «انواع رمان»، «داستان کوتاه و رمان کوتاه»، «رئالیسم و مدرنیسم»،‌«تحلیل داستان»، «بررسی رمان»، «رویکردهای نقد داستان» و «داستان مدرن» تعریف شده است.

کتاب «پیش‌درآمدی بر شناخت رمان»، اثر جرمی هاوتورن با ترجمه شاپور بهیان در ۱۲۸ صفحه، شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و به‌بهای ۱۱ هزار تومان توسط نشر چشمه منتشر شده است.

https://www.academytaraneh.com/107453کپی شد!
1974