بی نقصـی…

یه موجی توی موهای سیاته
که یه عمره نگامو غرق کرده
منِ قبل تو این جوری نبود که
حالا بعد از تو اینقد فرق کرده

چه چشم اندازی داره صورت مات
تو اندامت یه معماریه خاصه
چه عکسایه قشنگه میشه انداخت
قشنگی ماه و بی نقصی خلاصه

چی توصیفت کنم تا کفر نباشه
خدا نیستی ولی چشم خدایی
تو هیچ کمبودو ایرادی نداری
نگاهت میکنم از هر نمایی

انار انگار رو لبهات دونه کردن
که هم شیرینو هم رنگ اناره
نمی دونم ولی فک میکنم که
عسل رنگش رو از چشم تو داره

تا محو دیدنت میشم یه لحظه
زمان از دست من میره همیشه
تو با ماه نسبت نزدیک داری؟
اخه اینقد شباهت؟مگه میشه؟

https://www.academytaraneh.com/107429کپی شد!
541
۲
۱

درباره‌ی مهدی شفیعی

مهـدی شفیعـی،۱۲/۲/۱۳۷۶ از سال ۹۳شروع به نوشتـن کــردم.. و در نهایـت بغــض هایی کـه ترانـه شـدنـد.. چـون کـه خودم زخـم خورده ی عشـقم واسـم خیـانت واژه ی درده تو اکـثر شعـرای من تو هسـت یکـ تو کـه یک روزی ولـم کرده