جنگ جهانی سوم

رویای دلنشین، توو قلبِ من بشین
تنهاییه منه تنهارو هم ببین

یک تکه از منی، با من بگو بخند
رویایِ روزِ بعد، چشماتو روم نبند

آغوشِ مهرتو واکن به روی من
صیدِ دلِ منی؛ آهویِ کویِ من

چشمامو بعدِ تو دزدیدم از همه
من عاشق توام این مشقِ عشقمه

محتاجِ عشقتم آرومِ جونِ من
توو فصلِ عاشقی قید منو نزن

تا بینهایتت، سهمِ دلِ منه
تو خونی توو رگِ نبضی که میزنه

میجنگم و برات، دنیامو میدمو/باید که توو دلت، عشقم رو جا کنم
وقتش رسیده که جنگِ جهانیه/سوم رو واسه ی عشقت به پا کنم

https://www.academytaraneh.com/107424کپی شد!
707
۱