نقش کمرنگ

ترانه: نقش کمرنگ

۱۳۹۶/۰۱/۱۷

تموم زندگیم کات شد
به جرم نقشی که کم بود
حضور ساکتی داشتم
حضورم خیلی مبهم بود
نتونستم برای تو
همون باشم که میخواستی
نبودم  مرد رویاهات
که تا آخر به پاش واستی
دیالوگ بین ما گاهی
شبیه فیلم صامت بود
نگاه کردی ، نگاه کردم
دیالوگ توو نگاهت بود
دیالوگ توو نگاهت بود
ولی بی اعتقاد بودم
نخوندم از چشات عشقو
چقد من بیسواد بودم
نجابت واجبه اما
فقط یک جمله کافی بود
نگفتی تو ، نفهمیدم
سکوت شاید اضافی بود
یه تصویرم پر از لرزش
از اون روزی که تو رفتی
مثه دوربین روی دستم
تکونم میده بدبختی
تقاصم بعد تو هربار
سیاهی لشکری بوده
کسی با من مکمل نیس
وجودم سرسری بوده
همیشه خاطرت با من
یه همبازی لجبازه
سکانس هرشبم هستش
سکانسی که تهش بازه
دیوونم یا …. مهم نیستش
بزار این دلخوشی باشه
نمیخوام آخر قصه
سکانس خودکشی باشه!
https://www.academytaraneh.com/107346کپی شد!
1038
۶
۳