زمین

یه گوشه درد بی کسی  ،  یه گوشه ترس و اضطراب
یه گوشه کودکی ضعیف  ،  تو حسرت یه قطره آب
یه گوشه انفجار بمب  ،  میون جمع بی گناه
یه گوشه مرگ دختری  ،  که مونده بوده بی پناه

 

زمین به جنگ و عقده ای   کثیف مبتلا شده
زمین فقط جهنمی   میون آدما شده
زمین از آسمون و از   ستاره ها جدا شده
پر از هزار و یک صدا   بجز خدا خدا شده

 

تنها امید من همین  ،  به انتظار موندنه
ترانه ی محبت وُ  ،  میون جنگ خوندنه
زمین دچار فتنه شد  ،  سکوت ، احتیاجشه
صدای قلب آدما  ،  ترانه ی نجاتشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: