فکرم پیش تو نیست…

خندیدم ولی فکرم پیش تونیست

آرزوم دیگه بودن کنار تونیست

دیگه بهم نگو چرا عکسام رو دیوار نیست

بهت که گفتم دیگه هواسم پِیِت نیست

دیگه نیست همه جا خاطرهات همرام

حالا که دیدی بی خیالت شدم و رفتم

میگی من بی تو هیچ جایی نرفتم

یادته همش تنهام میزاشتی

حتی قد یه زنگم واسم وقت نمی زاشتی

جوری برام غریبه شدی

انگار هیچوقت تو زندگیم نبودی

نبود اصلا حسی بین منوتو

تو به فکر خوشی من به فکر تو

هی سرگردون تو این خونه بی توفقط گریه

ولی تو بی من از این کافه به اون کافه

 

https://www.academytaraneh.com/107285کپی شد!
586
۱