بهار

شکوفه های سیب و/گلای زردباغچه

میگن بهاره حتی/گلدون روی طاقچه

 

بهار اومد تا که باز/قیامتی به پا شه

ازدل برزخ برف/زمین مرده پاشه

 

بهاراومد درختا /غرق تماشا شدن

شکوفه های بسته/یکی یکی واشدن

 

روو درو دیوارشهر/شکفته گلهای یاس

پرنده ها میخونن/روو شاخه های گیلاس

 

هوای پاک شهرو/نسیمایی که سردن

ابرایی که ندارن/خیال گریه کردن

 

کفتری که اومده/دنبال آب ودونه

بازه براش دوباره/پنجره های خونه

 

قلب تموم دنیا/تپیدوشدبیقرار

کی شد شبیه عاشق/مست هوای بهار

https://www.academytaraneh.com/107275کپی شد!
823
۲