سال جدید

دوباره سالِ جدیدو
باز بهار از راه رسیدو
سره سفره ها دوباره
باید هفت سینو چیدو

همه شادن همه خوشحال
توو فکرِ تحویلِ سال
دیگه چی بهتر از نوروز
چه سالِ خوبیه امسال

دوباره شکوفه و گل
باز طبیعتِ و بلبل
بهار یه حاله قشنگو
سمتِ خونه ها میده هل

هفت تا سین کنارِ لبخند
چقد شیرینه مثِ قند
با یه آرزوی زیبا
چشاتو روی هم ببند

بارونم میباره نم نم
پاک میشه کدورت وغم
این چقد خوبه وقتیکه
جمع میشن همه دورِ هم

صدای خنده میاد باز
صدایِ سازه و آواز
تبریک میگن بهم چون
سالِ جدید شده آغاز

 

#قائم_ذبیحی

https://www.academytaraneh.com/107223کپی شد!
609
۲
۳