تقدیر

چرا یه عمره عشق تو
توی دلم نمی میره
هرکی میاد تو زندگیم
جای تو رو نمی گیره

از زندگیم رفتی ولی
چه وقتی از دلم میری؟
شاید وقتی که می شینه
رو هر بند تنم پیری

تو که رفتی به آسونی
چشام هر لحظه می بارن
پس چرا خاطرات تو
منو تنها نمی ذارن ؟

من اینجا غرق اشک و درد
تو هم اسیر آه من
چیکار کردی تو با دنیام
چه راحت گفتی دل بکن

نمیدونی چقد سخته
یه عمری منتظر باشی
پیامای قدیمیشو
نگه داری توی گوشی

از اون قول و قرارامون
واسم چی مونده جز حسرت
تقدیرو متهم نکن
نگو نشد, نگو قسمت

https://www.academytaraneh.com/107221کپی شد!
677
۲