بهترین حال

سال نو اومده، با پاقدمش
زندگی دوباره میشه نو نوار
می چکه رو سفره ی بنفشه ها
اشک خوشحالی ابرای بهار

دوباره شنیدن عطر بهار
از نسیم خنک خونه به دوش
دل دل پرنده های بی قرار
رو تن درختای شکوفه پوش

فصل سبز عشق و دلداگیه
نوبت وا شدن پنجره هاس
فصل هف سین و گل و عیدی و عود
فرصت مرور این خاطره هاس

وقت آشتی کردنه، کاشکی بیای
تا ببخشیم همو با چشمای خیس
دست مادرو ببوسیم اگه هست
گل بذاریم رو مزارش اگه نیس

قامت پدربزرگ خمیده و
تکیه میکنه به شونه ی عصاش
میگه بعد هر خزون بهاری هست
میگه خوبه زندگی با سختیاش

لحظه ی تحویل سال نو شده
بیا تا دعا کنیم برای هم
پای سفره ی گل و آینه و آب
پاک کنیم غبارو از دلای هم

سالی که با عشق تو شرو بشه
میدونم که بهترین سال منه
سیب سرخ گونه هاتو دوس دارم
خنده ی تو بهترین حال منه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: