در جانم جاریست

از راهی خوش می آیی .از دردی خوش می گویی
با من در هم میریزی .در خونم می آمیزی
در روحم خانه می کنی . من را دیوانه میکنی
در جانم پیله میکنی .من را پروانه میکنی
دستانم را که میکشی .در شب روانه میکنی

در جانم جاریست نگاه خیره ات
در قلبم خالیست جای سینه ات
از ابر چشمهایت عشق من چکید
بر روی گونه های شب دلم خزید

چون بارانی برای من .بی پایانی برای من
آغوشت حرف میزند .از دنیایت برای من
دریای گیسوان تو .موج های بی خیال من
چون بادی میکشد مرا .در دریای زوال من

در جانم جاریست نگاه خیره ات
در قلبم خالیست جای سینه ات
از ابر چشمهایت عشق من چکید
بر روی گونه های شب دلم خزید

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/107180کپی شد!
671
۱

  • مهدي دمی زاده سلام دوست من زبان کار ملموس نبود یه جاهایی قافیه رو رعایت نکردی بی پایانی برای من از دنیایت برای من خیره سینه میگویی می آمیزی ----- مطالعه آثار بزرگان ترانه میتونه خیلی کمک کنه توو پیشرفتت