تو هم اگه مثل منی

من و پرسه زیر بارون
روی یخ های زمستون
من و پرسه تک وتنها
شدیم آواره ی دنیا

اگه بی رحمی سرما
رفتن وازم نگیره
من میام هرجا که باشی
دل وجونم به تو گیره

?توهم اگه مثل منی
راهی بشو سمت منو
فریاد بزن رسیدنو
دوباره عشق دیدنو

تو هم اگه مثل منی
بگذرو اعتنا نکن
به سردی حرفای راه
به پشت سرنگاه نکن
اگه حالمو بدونی
غم نشسته در کمینم
از مسیر م رونده میشم
انگاری درد زمینم

من به تنهایی رسیدم
بی تو از دنیا بریدم
از نگاهت بی نصیبم
تک وتنها وغریبم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: