نتِ هشتم

تنم سودای آهنگ و ترانه،ست
بیا و از تنم موسیقی بردار
نت هشتم شده مازادِ آواز
نت هشتم منم از شوقِ دلدار

بیا چنگی بزن توو دشت موهام
ببین گیتارِ موهام یا سه تاره
ننو مابینِ دستات جا به جا کن
بزن زخمه،اندامم بی قراره

بخون از من ترانه
بساز با من بهانه
بذار افسانه شیم تو این زمانه

بیا اسطوره باشیم
ضمیرِ ماجراشیم
مثالِ بی مثالِ عاشقاشیم

به من تکیه بزن نوازشم کن
نت هشتم همین آهِ توو سینه،ست
می خوام ناله کنم از زخمه های
سر انگشتات،که رو تنم قرینه،ست

ببین ساز تنم با تو چه کوکه
دلم با ریتمِ عشقت می نوازه
بیا باور کنیم افسانه مائیم
نت هشتم به عشقت توی سازه

#مینا_مهدی_هداوند
#نامی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

736
۲
۱