شاید هستی..

از اون روزی که تو رفتی
چقدر بی رحم شده خونه
خرابی های حالم رو
فقط دیوار میدونه

نمیدونی چقدر سخته
همه از پیش من رفتن
هوای خونه رو امشب
فقط عکسات میفهمن

از این تنهایی ممتد
از این بی رحمیا خستم
بیا برگد به این خونه
همین حالا که من هستم

هنوز توی اتاق تو
بدون تو هوا(سم)نیست
نمیدونم ،چقدر گنگم!!
شاید هستی هواسم نیست..

 

 

ح.م

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/107060کپی شد!
758