" حرفِ بی حساب"

حس میکنم بی ارزشم
حس میکنم دوری ازم
تنهام نزار توو آیِنه
می شکنم به اسمت قسم

معنیِ دوستت دارمو
برای من عوض نکن
حرف از نبودنت نزن
هر دَفه پشتِ تِلِفن
حرفِ بی جواب میزنم
حرفِ بی حساب میزنی
وقتی میگم دوستت دارم
خودتو به خواب میزنی

خودتو به خواب میزنی
نمیبینی منتظرم
انگار واسه بودن با تو
باید از این خونه برم
تحملِ نبودنت
سخته برای آیِنه
که با عبورِ لحظه ها
چهره ی من رو میشکنه

مردمکِ چشای من
گیج میرن از تنها شدن
انقدِ بی دلیل نرو
یه سر به قبلنا بزن
حرفِ بی جواب میزنم
حرفِ بی حساب میزنی
وقتی میگم دوستت دارم
خودتو به خواب میزنی

خودتو به خواب میزنی
نمیبینی منتظرم
انگار واسه بودن با تو
باید از این خونه برم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: