من خودم با خودم قدم میزنم …

توو وجودم یه دختر تنهاس
که دلش با دلم نفس میکشه
هر دفه که شبو تنم میکنم
روی تنهاییام دس میکشه

پیش چشمای عاشق آینه
مشکل سادگیمو حل میکنه!
حتی وقتی خودم رو می بازم
خیلی محکم منو بغل میکنه

من همونم که با خودش تنهاس
رولبش رژ نمی زنه دیگه
لاکو از روی ناخنش کنده
توی کفشش هزار تا ریگه!

من همون دختر نجیبی ام
که یه روز عشقو تو چشاش دیدی
باورش رو به باد دادی و
همه ی،سادگیشو دزدیدی

گور بابای هر چی دلتنگی
زندگیمو خودم رقم میزنم
دل نمیدم دیگه به هیچ مردی
من خودم با خودم قدم میزنم

#زهره_پوربابکان

https://www.academytaraneh.com/107022کپی شد!
824
۴
۱